Blog

Sanatorium Nida-Busko Zdrój

Sanatorium Nida-Busko ZdrójJubileusz 50-lecia 😅gości  bawił swoimi parodiami…Stanisław Tutaj