Blog

Być czy miedź?

Być czy miedź? Oto jest pytanie 😀

Czyli mój kabaretowy występ dla emerytowanych pracowników KGHM Miedź w Lubinie.